Remedial teaching
Intake Verkennen van de hulpvraag Gratis
Diagnostisch onderzoek Wanneer de gegevens van school niet voldoende blijken te zijn kan nader onderzoek nodig zijn. € 60,- p.u.
Begeleidingsplan Opstellen, contact met school, bespreken € 50,-
RT begeleiding 45 min. les, 15 min. voorbereiding en afronding € 60,00 p.u.
Gesprek school Indien gewenst aanwezig bij een oudergesprek met de school € 30,- per half uur
Begeleiding bij arrangement Op school € 60,- p.u.
Overig
Reiskosten en reistijd bij remedial teaching Per kwartier of gedeelte daarvan € 15,-

Remedial Teaching is vrijgesteld van BTW

Algemeen

  1. Voor het tarief van de Remedial Teaching is de richtlijn van de Landelijke beroepsvereniging van Remedial Teachers gehanteerd.
  2. Dienstverlening vindt plaats onder algemene voorwaarden.
  3. Prijswijzigingen voorbehouden. Aan teksten en/of berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.
  4. Alle afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.
  5. In sommige gevallen kan remedial teaching worden bekostigd uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Soms kunt u een beroep doen op uw werkgever of de kosten als aftrekpost opvoeren bij de belastingdienst.
Bij een laag inkomen kunt u bij de gemeente navragen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.