Wat is Talentbegeleiding? 

“Elk kind goed in zijn vel en goed tot zijn recht.”

Je weet dat je zoon of dochter slim genoeg is. Toch hoor je regelmatig van de leerkracht dat je kind niet de prestaties laat zien die je zou verwachten. Thuis zie je dat hij/zij telkens weer worstelt met gewone dagelijkse taken zoals opruimen, aankleden of huiswerk maken. Of de manier waarop ze omgaan met boosheid en teleurstellingen. Hoe komt dat dan?

Thuis ga je maar weer met je kind aan de slag en voor dat je het weet ben je voor de zoveelste keer verwikkeld in een strijd. Dit komt waarschijnlijk omdat je kind bepaalde vaardigheden mist of onvoldoende ontwikkeld heeft: de zogenaamde executieve functies.

Recent onderzoek toont aan dat bij deze kinderen hun executieve functies nog niet goed ontwikkeld zijn.

Executieve functies… wat zijn dat precies? Het zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat belangrijk is. Dawson en Guare, de auteurs van Slim maar… onderscheiden de volgende elf vaardigheden:

 • Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet.
 • Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.
 • Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.
 • Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding.
 • Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.
 • Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is.
 • Organisatie: informatie en materialen ordenen.
 • Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.
 • Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken.
 • Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.
 • Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren

Mijn begeleiding is gericht op het in kaart brengen van de sterke- en wat minder sterk ontwikkelde executieve functies. Hierna gaan we aan de slag om de zwak ontwikkelde executieve functies te verstevigen zodat het kind zichzelf blijvend sterker maakt en beter in staat is om zijn of haar talenten te benutten. De begeleiding is afgestemd op de specifieke behoefte die het kind nodig heeft, zodat de kans op succes vele malen groter is.

Werkwijze:

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de hulpvraag van uw zoon of dochter en de mogelijkheden van ToTop. In een enkel geval verwijs ik door naar een andere praktijk of instantie.

In het gesprek wordt mijn werkwijze nog verder toegelicht. Uiteindelijk komt er een plan van aanpak uit waar u thuis en eventueel op school mee aan de slag kan.