De aanmelding voor remedial teaching of talentbegeleiding kan telefonisch of per mail.

We maken hierna een afspraak voor een vrijblijvend intakegesprek.

 

Tijdens het intakegesprek bespreken we de hulpvraag van uw zoon of dochter en de mogelijkheden van ToTop. In een enkel geval verwijs ik door naar een andere praktijk of instantie.

In het gesprek worden alle gegevens verzameld die van belang zijn om de doelstelling en het probleem juist te formuleren. Van groot belang is het hierbij om naast de zwakke kanten, juist de mogelijkheden en kansen van uw kind in kaart te brengen. Daarbij is uw informatie, maar ook informatie van school, van eventuele andere deskundigen en van uw zoon of dochter zelf belangrijk. Als er sprake is van een gedragsprobleem is een juist en compleet beeld essentieel, om zo optimaal te kunnen aansluiten bij de aanpak op school en thuis.

Wanneer het nodig is neem ik een onderzoek af, maar meestal is de informatie van ouders en school wel voldoende.

 

Nadat ik de gegevens van de intake geanalyseerd heb, schrijf ik een begeleidingsplan. Hierin komt precies en concreet te staan wat het doel is van de begeleiding, wat de sterke en zwakke kanten zijn, wat de leerling nodig heeft, wat er van school en de ouders verwacht wordt en hoe de aanpak zal zijn.  Een begeleidingsplan schrijf ik doorgaans voor een periode van rt voor twaalf weken (waarna besloten wordt of de rt een vervolg krijgt of niet). Dit plan wordt met u en eventueel met de school besproken en als alle partijen akkoord gaan, begint de daadwerkelijke begeleiding.

 

De begeleiding vindt in principe in de praktijk bij mij thuis plaats en duurt een uur per keer. Elke rt-sessie heeft een duidelijke en gestructureerde opbouw, waarbij planmatig gewerkt wordt aan het behalen van het doel. Ik hanteer hierbij een veelzijdige en kindvriendelijke aanpak. Hierbij wordt er gewerkt met concreet materiaal en gaan we van begeleide oefening naar zelfstandig oefenen.

Na afloop bespreken we hoe de rt les is gegaan en is er altijd kort tijd om te overleggen en het eventuele huiswerk te bespreken. Vast onderdeel van de begeleiding is het vergroten van het zelfvertrouwen.

Halverwege de begeleiding hebben we een evaluatie en wordt eventueel het begeleidingsplan bijgesteld.

 

Aan het eind van de begeleidingsperiode volgt de evaluatie. Ik beschrijf in een verslag of en hoe de doelstellingen behaald zijn. Daarbij neem ik de ervaringen van het kind, de school en u als ouders mee. Ik doe aanbevelingen voor het vervolg. Bij de bespreking van dit evaluatieverslag bespreken we samen of er gestopt gaat worden, een vervolgtraject zal plaatsvinden of andere mogelijkheden benut moeten worden.